Η ομάδα Πυρηνικής Φυσικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δραστηριοποιείται στο ίδρυμα από την δεκαετία του 1970 και ανήκει στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Η συνεργασία της ομάδας με το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών "ΕΛΚΕΘΕ" και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το ευρύ ερευνητικό έργο της ομάδας καλύπτει τους τομείς της μελέτης πυρηνικών αντιδράσεων, όπως για παράδειγμα αντιδράσεις νετρονίων με εφαρμογές σε μελλοντική παραγωγή ασφαλέστερης και καθαρότερης πυρηνικής ενέργειας. Επίσης πραγματοποιείται μελέτη και χαρακτηρισμός υλικών με πυρηνικές μεθόδους και γίνεται χρήση της πυρηνικής φυσικής για περιβαλλοντικές μελέτες. Τα μέλη της ομάδας έχουν πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σημαντική παρουσία σε διεθνή συνέδρια.