Η ομάδα Πυρηνικής Φυσικής έχει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το προπτυχιακό μάθημα "Πυρηνική Φυσική" διδάσκεται σε όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών ως μάθημα κατεύθυνσης και το μάθημα "Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές" αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα της ροής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων. Τα παραπάνω μαθήματα διδάσκονται κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο αντίστοιχα.

Επίσης, η ομάδα Πυρηνικής Φυσικής παρέχει το μάθημα "Πυρηνική Φυσική" για το ΔΠΜΣ "Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές" το οποίο διοργανώνεται από την Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών σε συνεργασία με τη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Πυρηνική Φυσική (7ο Εξάμηνο)


Εισαγωγή στον πυρήνα: Ακτίνα, μάζα, φορτίο, ενέργεια σύνδεσης. Σταθερότητα του πυρήνα. Πρότυπο των φλοιών, μαγικοί αριθμοί. Στροφορμή, ιδιοστροφορμή, σύζευξη, ηλεκτρικές και μαγνητικές ροπές. Αποδιέγερση α, β, γ. Νόμος διασπάσεων. Διεγερμένες καταστάσεις του πυρήνα. Πυρηνικές αντιδράσεις. Σχάση, σύντηξη, αρχές πυρηνοσύνθεσης. Πυρηνική αστροφυσική.
(Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικό εργαστήριο τεσσάρων ασκήσεων για όλους τους φοιτητές)

Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές (8ο Εξάμηνο)


Νόμοι διαδοχικών διασπάσεων. Ραδιενεργός ισορροπία. Ραδιενέργεια περιβάλλοντος. Δοσιμετρία. Αρχές συμμετρίας – ομοτιμία, ισοτοπικό σπιν. Δέσμιες καταστάσεις νουκλεονίων – δευτέριο – δυνάμεις ανταλλαγής νουκλεονίων. Πυρηνικά πρότυπα (υγρής σταγόνας, φλοιών, συλλογικό). Παραμόρφωση πυρήνων. Ηλεκτρικά και μαγνητικά πολύπολα. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Ενεργός διατομή πυρηνικών αντιδράσεων, σκέδαση Rutherford. Εφαρμογές της πυρηνικής φυσικής στη μελέτη υλικών (RBS, ERDA, PIXE κ.λ.π.), στην ιατρική (διάγνωση, θεραπεία), στο περιβάλλον, στην αρχαιομετρία, στη βιομηχανία.
(Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικό εργαστήριο τεσσάρων ασκήσεων για τους φοιτητές της ροής Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων)

Πυρηνική Φυσική (ΔΠΜΣ "Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές")


Επανάληψη σε προπτυχιακή ύλη και ιστορική αναδρομή - Κανόνες διατήρησης - Είδη αντιδράσεων - Σκέδαση Rutherford-Κινηματική, ενεργός διατομή και συστήματα αναφοράς - Στοιχεία θεωρίας σκέδασης, οπτικό δυναμικό - Αντιδράσεις συντονισμού και η εξίσωση Breit-Wigner - Αντιδράσεις σύνθετου πυρήνα - Άμεσες αντιδράσεις - Το πρότυπο Weisskopf και το στατιστικό πρότυπο Hauser-Feshbach - Πυρηνική αστροφυσική - Σύγχρονα θέματα και εφαρμογές πυρηνικής φυσικής με έμφαση στις πυρηνικές αντιδράσεις.