Τηλέφωνο : 210 772 3008   ή   210 772 3049
e-mail : vlastou@central.ntua.gr   ή   kokkoris@central.ntua.gr
Ιστοσελίδα : nuclearphysics.ntua.grΤομέας Φυσικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
15780 Αθήνα, Ελλάδα