Τα εργαστήρια των μαθημάτων "Πυρηνική Φυσική" και "Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές" πραγματοποιούνται στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τομέα Φυσικής από καθηγητές και υποψήφιους διδάκτορες. Οι εργαστηριακές ασκήσεις των δύο μαθημάτων στοχεύουν στην πειραματική κατάρτιση και εκπαίδευση των φοιτητών σε τεχνικές ανίχνευσης και καταγραφής πυρηνικής ακτινοβολίας, καθώς και στη μελέτη βασικών αλληλεπιδράσεων και ιδιοτήτων ασταθών πυρήνων.

Η παράδοση των εργαστηριακών ασκήσεων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική και η βαθμολογία τους προσμετράται στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

Εργαστήρια μαθήματος "Πυρηνική Φυσική" (7ο Εξάμηνο)


Εργαστήρια μαθήματος "Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές" (8ο Εξάμηνο)