Το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής είναι εξοπλισμένο με πληθώρα ανιχνευτικών και υπολογιστικών συστημάτων. Μεταξύ άλλων, το εργαστήριο διαθέτει θωρακισμένους ανιχνευτές HPGe, ανιχνευτές Si, ανιχνευτές Micromegas, σπινθηριστές NaI και υγρούς σπινθηριστές, NIM ηλεκτρονικά, διάταξη XRF, φασματόμετρο-α χαμηλού υποβάθρου καθώς και υπολογιστές για ανάλυση πειραματικών δεδομένων, προσομοιώσεις Monte Carlo και θεωρητικούς υπολογισμούς. Επίσης, περιλαμβάνει δεξαμενή νερού χωρητικότητας 5.5 tn για βαθμονόμηση ανιχνευτών και περιβαλλοντικές μελέτες.


Οι πειραματικές δραστηριότητες της ομάδας πραγματοποιούνται σε μεγάλα εργαστήρια επιταχυντών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σημαντικό έργο παράγεται στο εργαστήριο του επιταχυντή 5.5 MV HV TN-11 Tandem του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και στο CERN στα πλαίσια του προγράμματος n-TOF.